streda 11. novembra 2015

Zamestnávanie po Slovensky

Dnes sa chcem venovať téme zamestnanci. Súvisí s tým veľa oblastí, ale budem sa zaoberať výberom, prijímaním a zotrvaním v zamestnaní.

Túto tému som si vybral kvôli stavu, ktorý tu na Slovensku sledujem už dlhú dobu vo viacerých firmách a veľmi ma zarážajú niektoré postupy firiem a často aj samotných zamestnancov. A to aj napriek tomu, že je na trhu pomerne vysoká nezamestnanosť a súčasne aj vysoký záujem o prácu.

Začnem teda od začiatku. Tu by som zaradil samotnú potrebu zamestnanca. Potreba vzniká celkom viditeľne pri plnení si pracovných povinností, keď sa už nestíha vybavovať aj bežná agenda. V rozumných firmách to je jasný pokyn na to, že buď sa treba pozrieť na efektívnosť aktuálnych zamestnancov, alebo prijať niekoho ďalšieho. V tých horších firmách to znamená iba zvýšenie stresu, dôvod na postihy a sem-tam dokonca aj dôvod na výpoveď (s následkom rozdelenia práce medzi ostávajúcich zamestnancov - samozrejme ich to nepoteší, príp. výmena zamestnanca za efektívnejšieho). Často je toto všetko závislé aj od možností a šikovností samotnej firmy. Ten, kto si vie sledovať efektivitu, má výhodu, pretože si vie zamestnancov mierne vyhodnocovať a tak vie efektívnejšie riadiť aj náklady na zamestnancov. Pre firmy, ktoré to nevedia, je možnosť iba prijať niekoho ďalšieho, skúsiť vymeniť za šikovnejšieho alebo zmieriť sa s nedokončenou, príp. horšie urobenou prácou.

Firmy mávajú problém práve s tým, že nevedia kontrolovať efektívnosť svojich zamestnancov. Pritom možností na sledovanie efektívnosti je viacero. Napr. už len kontrola spracovaných dokumentov, položiek, objednávok je celkom jednoduchý spôsob. A ešte jednoduchšie to je, keď je pracovníkov s rovnakou prácou viac a tak ich je možné porovnávať a najmä motivovať k lepším výkonom. Neviem pochopiť, keď si firmy nechávajú zamestnancov aj napriek ich nedostatočnej efektívnosti. Ja to považujem za priamu škodu spôsobenú firme a nezodpovedné zo strany firmy. A to platí pre malé a aj väčšie firmy. Škoda, že vo väčších sa to ľahšie "ututláva" a to často aj neschopnosťou ich priamych nadriadených.

V posledných rokoch ma prekvapilo obsadzovanie vyššie postavených pozícií do firiem. Často to vyzerá ako absolútne neprimerané danej pozícii a vyžadovaným schopnostiam. Je mi jasná bežná skutočnosť, že sa firma snaží nájsť kvalifikovaného človeka aj na vyššie pozície a býva to aj rozumné riešenie (kvôli autorite, ktorá pri dosadení z nižšej vnútornej pozície nebýva taká bežná), ale dá sa to riešiť aj inak. Vo veľkých a najmä zahraničných firmách je bežným zvykom, že po nástupe do firmy si daný človek najskôr prejde postupne všetkými oddeleniami, aby sa zoznámil s procesmi vo firme a až potom začne vykonávať svoju oficiálnu vyššiu funkciu. Nie je potrebné, aby vedel robiť všetko, ale pochytiť základné procesy je prospešnejšie ako nastúpiť a hrať sa na "pána dokonalého", ktorého musia všetci počúvať aj keď do procesov sa iba postupne dostáva. Väčšinou ma daný človek potom problém nájsť si svoje riadne postavenie vo firme - keďže už od začiatku sa správa nevhodne, nebude mať správnu podporu ani od ostatných oddelení a podriadených. V takejto organizačnej štruktúre sa potom celkovo zle spolupracuje a zbytočne vzniká viac konfliktov ako je vhodné.

Škoda, že na Slovensku sa to nerieši rozumnejšie a často sú zamestnanci umelo dosadzovaní na rôzne pozície. Nemám nič proti tomu, aby sa človek zamestnal po známosti (lepšie prijať známeho a mať aspoň predstavu o človeku ako prijať úplne neznámeho človeka a pustiť ho k firemným informáciám). Ale pokiaľ sa ukáže, že daný človek nie je vhodný na danú prácu a nie je možné ho preradiť na vhodnejšiu prácu, tak jediná rozumná možnosť je sa s ním rozlúčiť. A nikto sa ani nemôže cítiť zle, že sa vyhadzuje niekoho známy, pretože svoju šancu dostal. Pokiaľ ju nevyužije sám človek, nie je to už problém firmy.

V prípade záujmu ma môžte samozrejme kontaktovať aj k článku, prípadne aj mimo tohto článku. Každej reakcii sa poteším.


Príjemný deň prajem.
Ing. Peter Mošať
Som mladým podnikateľom v rôznych oblastiach (obchod, služby, dizajn) a tiež autorom tohto blogu. Prezentujem tu vlastné názory a postrehy na rôzne témy súvisiace aj s osobným rozvoja každého z nás. Verím, že to viacerým pomôže aj pri sebazdokonaľovaní. V prípade záujmu o ďalšiu debatu ma neváhajte kontaktovať.

piatok 2. októbra 2015

Nezištná pomoc

Možno viacerých napadne, prečo som sa rozhodol písať o nezištnej pomoci na blogu zameranom na osobný rozvoj, ale má to svoj dôvod. Všetko totiž záleží od uhľa pohľadu na celú vec. Pozrieme sa na to podrobnejšie postupne:

1. nezištne - význam je snáď všetkým jasný, že ide o to, aby človek za nejakú takúto pomoc neočakával niečo hmotné - či už peniaze, tovar a pod.

2. pomoc - pomocou sa môže rozumieť čokoľvek. Či už ide oba o pomoc s odnesením ťažkého nákupu pre suseda; otvorením dverí niekomu, kto ma plné ruky; príspevkom pre bezdomovca; príspevkom nejakej organizácii; príp. čokoľvek iné pre hocikoho alebo skupinu.

3. pocity - ide o pocity spojené s touto činnosťou. Keď ide len o nejakú drobnosť ako je otvorenie dverí, tak ide skôr asi o dobré vychovanie a slušnosť. Ale pokiaľ ide o niečo prínosnejšie, často sa s tým spájajú príjemné pocity, že niekomu úprimne pomôžeme a daný človek sa bude mať aspoň o niečo lepšie. Často sa ten druhý poteší a to zároveň poteší aj nás. Minimálne kvôli tým pocitom to stojí za to.

4. osobný rozvoj - každá pomoc z nás robí lepších ľudí. V prípade väčších akcií, ako pomoc väčšej skupine, pomoc po prírodných katastrofách a pod. tu ide aj o získavanie nových schopností, skúseností a tým sa každý osobnostne aj rozvíja. Keď sa človek zapojí priamo do činnosti nejakej neziskovej dobročinnej organizácie/združeniu, získava aj profesne nové zručnosti a skúsenosti.

Škoda, že veľa ľudí to berie ako stratu času, peňazí, síl a pod. Keby si ľudia v dnešnom svete viac pomáhali, dokázali by spolu oveľa viac, ako iba jednotlivci oddelene. Synergický efekt je pri hromadnej spolupráci veľmi viditeľný. Preto každému odporúčam minimálne si vyskúšať prácu pre nejakú neziskovú dobročinnú organizáciu/združenie. V dnešných časoch ich je pomerne veľa a zameraných na širokú paletu činností, takže každý si môže vybrať oblasť, o ktorú má aj záujem.

Ak by ste chceli pomôcť s výberom, pokojne sa na mňa obráťte, nejaké skúsenosti v tejto oblasti už mám a stále získavam aj nové. Možností je veľa, len sa ich treba aj chytiť.

V prípade záujmu ma môžte samozrejme kontaktovať aj k článku, prípadne aj mimo tohto článku. Každej reakcii sa poteším.


Príjemný deň prajem.
Ing. Peter Mošať


Som mladým podnikateľom v rôznych oblastiach (obchod, služby, dizajn) a tiež autorom tohto blogu. Prezentujem tu vlastné názory a postrehy na rôzne témy súvisiace aj s osobným rozvoja každého z nás. Verím, že to viacerým pomôže aj pri sebazdokonaľovaní. V prípade záujmu o ďalšiu debatu ma neváhajte kontaktovať.

utorok 10. marca 2015

Vzdelávanie sa

Vzdelávanie berú ľudia rôznym spôsobom. Väčšina považuje za vzdelávanie iba školskú dochádzku - od materskej školy až po strednú, príp. aj vysokú školu. Ale pritom sa za vzdelávanie považuje oveľa viac. Či už ide o samovzdelávanie (knihy, získavanie praktických skúseností), e-kurzy, kurzy, rekvalifikácie, workshopy, príp. iné formy vzdelávania.

Veľmi veľa ľudí je rado, keď skončia navštevovať školu (hociktorú) a už sa tešia, že sa nebudú musieť v živote nič učiť. Ale táto vec sa zrejme u nikoho nestane. Pretože pri nástupe do práce, alebo pri začatí podnikania sa vždy musí človek niečo ďalšie naučiť - min. nové postupy, firemnú politiku a pod. A to je ten najmenší spôsob ďalšieho vzdelávania.

Tí ľudia, ktorí chcú niečo v živote dosiahnuť, príp. ešte výraznejšie rozvíjať svoj život, tak sa často aj dobrovoľne vzdelávajú - či už pravidelne, alebo dokonca neustále. Podnikatelia sú na takéto niečo často aj donútení zo strany štátu kvôli častým zmenám v zákonoch a ich povinnostiach. A aj keď si už podnikatelia myslia, že už sa to upokojilo so zmenami, štát si vymyslí opäť niečo iné z inej oblasti :).

Ja patrím v posledných rokoch už k tým ľudom, ktorí sú čiastočne nútení z iných strán vzdelávať sa, ale rovnako sa vzdelávam v rôznych oblastiach aj sám a k tomu ešte aj rád a dobrovoľne. Riešim to čítaním odborných kníh, časopisov, študovaním odborných web stránok, pozeraním odborných videí na internete, zúčastňujem sa e-kurzov, kurzov a sem-tam sa zúčastňujem aj rôznych odborných workshopov. Možností je veľa. Niektorí to môžu vidieť, že to stojí veľké peniaze. Ale väčšina z uvedených vecí je zdarma. Iba sem-tam sa zúčastním aj na platených veciach. Takže vyhovárať sa na to, že vzdelávanie stojí peniaze, je zbytočné.

Jediné, čo to človeka stojí vždy, je čas. V dnešnom svete sa veľa ľudom zdá, že čas nemajú. Ale pritom hodiny denne presedia bez cieľa pred televízorom, alebo pri počítači (hry, browsovanie, sociálne siete a pod.). Často to nazývajú, že takýmto spôsobom oddychujú, ale oddych je aj vykonávanie iných činností, ktoré robia v práci. Takže keď niekto celý deň robí manuálne, tak večer môže relaxačne čítať odborné knihy. Keď niekto sedí celý deň pri počítači, tak sa môže vzdelávať formou workshopov, príp. sa zúčastniť rôznych kurzov.

Možností je veľa. Ale aj v tomto platí, či človek chce urobiť pre seba niečo užitočné a či sa chce rozvíjať alebo nie...


Príjemný deň prajem.
Ing. Peter Mošať


Som mladým podnikateľom v rôznych oblastiach (obchod, služby, dizajn) a tiež autorom tohto blogu. Prezentujem tu vlastné názory a postrehy na rôzne témy súvisiace aj s osobným rozvoja každého z nás. Verím, že to viacerým pomôže aj pri sebazdokonaľovaní. V prípade záujmu o ďalšiu debatu ma neváhajte kontaktovať.utorok 18. novembra 2014

Plánovanie

Plánovanie som už spomínal aj v predchádzajúcich príspevkoch, ale je to tak dôležitá téma, že som sa jej rozhodol venovať aj samostatný článok.

Nejde tu iba o plánovanie budúcnosti v tom najširšom a najjednoduchšom zmysle. Plánovať si predsa vieme takmer čokoľvek. Samozrejme najčastejšie si plánujeme budúcnosť. Ale tí, ktorí na sebe pracujú a rozvíjajú si aj osobnosť, tak plánovať by mali toho oveľa viac. Či už ciele, osobný rozvoj, príjem, rodinu, vzťahy alebo čokoľvek iné.

Naplánovať nevieme iba to, čo od nás nezávisí ako napr. počasie, dopravnú situáciu, budúcnosť niekoho iného...

Takže ako sa do toho pustiť? Základom je všetko si písať. Uvediem príklad pri plánovaní si splnenia akéhokoľvek sna. Začneme naplánovaním si koncového termínu a presnej predstavy si daného cieľa. Pokračujeme rozdelením si daného koncového cieľa na menšie čiastkové ciele, tiež s určením si presností aj s termínmi. Takto pokračujeme až do posledných detailov, ktoré si vieme určiť pri tomto cieli. A rovnakým spôsobom pokračujeme so všetkým, čo si chceme plánovať.

Samozrejme pre úspešnosť plánovania je dôležité aj pravidelné kontrolovanie, vyhodnocovanie príp. úpravy svojich plánov.

Po prečítaní sa možno viacerí zľaknete, že aj tu je samá byrokracia, ale je pravda, že plánovanie svojej budúcnosti týmto spôsobom má veľký význam. Pretože už pri napísaní svojich plánov ste o krok bližšie k ich splneniu.

Prajem príjemné plánovanie, pre ktoré sa najlepšie hodia dlhé upršané večere...


Príjemný deň prajem.
Ing. Peter Mošať


Som mladým podnikateľom v rôznych oblastiach (obchod, služby, dizajn) a tiež autorom tohto blogu. Prezentujem tu vlastné názory a postrehy na rôzne témy súvisiace aj s osobným rozvoja každého z nás. Verím, že to viacerým pomôže aj pri sebazdokonaľovaní. V prípade záujmu o ďalšiu debatu ma neváhajte kontaktovať.

utorok 21. októbra 2014

Pozitívne myslenie

Väčšina ľudí si neuvedomuje, čo dokáže pozitívne myslenie v ich živote. Táto pomerne nenáročná "technika" vie pomôcť ľuďom vo veľa veciach.

V určitých prípadoch sa to dá využiť ako základ pre lepší život. Najmä pre tých, ktorí nemajú nejaké väčšie sny a nevidia v budúcnosti ani veľa možností. Pozitívnym myslením si takto vedia zabezpečiť lepšiu náladu a tým aj krajší život.

Pre tých náročnejších a tých, ktorí vedia, čo chcú, je to ale veľmi silný nástroj na splnenie si snov, usmerňovanie myšlienkových pochodov a zabezpečenie si krajšieho a spokojnejšieho života.

A v čom je to tajomstvo? Je to jednoduché... Pozitívne myslenie má základ v tom, že sa treba snažiť myslieť čo najviac v pozitívnom smere. Najlepšie je hneď ráno po zobudení začať myslieť na niečo pekné, čo nás cez deň čaká alebo môže stretnúť. S pozitívnymi myšlienkami hneď ráno sa aj ľahšie vstáva a hlavné je, že človek vstane s dobrou náladou.

Potom sa treba postarať iba o to, aby sa človek nenechal zatiahnuť do niečoho negatívneho, do problémov a podobne. V bežnej práci je asi najviac príležitostí stratiť pozitívny smer, ale v každom probléme treba hľadať nové možnosti a nie negatívne veci. A keď sa náhodou podarí negatívnym myšlienkam na chvíľu dostať do našej mysle, čo najskôr ich treba nahradiť niečím pozitívnym.

Veľmi dobré odporúčanie v tejto súvislosti je, aby ste sa stretávali čo najviac práve s pozitívne naladenými ľuďmi. To Vám v prípade problémov udržať si pozitívne myslenie pomôže a časom to pôjde už ľahšie, príp. aj automaticky bez toho, aby ste sa na to museli sústrediť. Ale samozrejme treba sa vyhýbať vyslovene negatívnym ľuďom, ktorí sa iba na všetko sťažujú, nemávajú dobrú náladu a podobne. Oni sú síce radi v prítomnosti pozitívnych ľudí, ale veľmi odoberajú dobrú náladu a energiu.

S pozitívnym myslením súvisí aj viera v dosiahnutie vytýčených vlastných cieľov. Pokiaľ si veríte, je oveľa väčšia pravdepodobnosť úspechu, ako keď to je naopak. Pozitívni ľudia si vhodnými myšlienkami priťahujú dobré veci a aj úspech.

Niektorí ľudia považujú takýchto pozitívnych ľudí často za pretvárajúcich sa, keď vedia, že majú nejaké problémy, ale sťažnosťami a smútkom sa to nedokáže vyriešiť. Práve pozitívna nálada, úsmev a radosť dokáže pomôcť vo všetkom.

Ja už po prvých komplexnejších informáciách o pozitívnom myslením som začal uplatňovať túto "techniku". A okolie to do pár dní zaregistrovalo a chválilo túto zmenu. Tým stúpa aj sebavedomie a dobrý pocit, ktorý utvrdzuje správnosť tejto cesty.

Všetkým to môžem iba odporúčať.

V prípade záujmu ma môžte kontaktovať, prípadne mi zanechať komentár.


Príjemný deň prajem.
Ing. Peter Mošať


Som mladým podnikateľom v rôznych oblastiach (obchod, služby, dizajn) a tiež autorom tohto blogu. Prezentujem tu vlastné názory a postrehy na rôzne témy súvisiace aj s osobným rozvoja každého z nás. Verím, že to viacerým pomôže aj pri sebazdokonaľovaní. V prípade záujmu o ďalšiu debatu ma neváhajte kontaktovať.

utorok 7. októbra 2014

Stanovenie si cieľov

Stanovenie si svojich cieľov ma pre nás všetkých veľký význam. A pritom si to veľa ľudí ani neuvedomuje a ciele si neurčujú.

Ako som písal v predchádzajúcom článku o motivácii, tak cieľ je základom pre to, aby sme niečo robili. Samozrejme existuje veľa typov cieľov od tých malých až po tie veľké - životné.

Podstatné v súvislosti so stanovením cieľov sú nasledovné veci:
  1. určiť si čo najväčšie množstvo cieľov
  2. k cieľom si určiť čo najpresnejší dátum predpokladaného splnenia
  3. určiť si čo najpresnejšie podrobnosti jednotlivých cieľov
  4. napísať si to na papier, príp. elektronicky
  5. pravidelne sa svojim cieľom venovať
Každému, kto si chce svoje ciele čo najpresnejšie stanoviť, odporúčam vyčleniť si na to nejaký čas a venovať sa iba tomu. Samozrejme neskôr to je možné upravovať, obmeňovať a prispôsobovať. Ale keď si vyčleníte na to napr. jeden večer, určite sa aj sami prekvapíte, čo za ten čas dokážete vykonať.

Pre začiatok je dobré sa nad všetkým zamyslieť a postupne si robiť poznámky o tom, čo Vás napadne. Pravdepodobne Vás napadnú najskôr ciele, ktoré už máte dlhšiu dobu pred sebou, ale časom pri rozmýšľaní prídete aj na také ciele, ktoré by Vám urobili radosť a nemusia to byť ani veľké ciele. Čím viac Vás toho napadne, tým lepšie. Keď si urobíte taký hrubý zoznam cieľov, môžete sa tomu venovať bližšie a špecifikovať jednotlivé ciele do podrobností aj s pridelením predpokladaného dátumu splnenia. Treba si spísať ciele zo všetkých oblastí, ako je napr. práca, súkromie, spoločenský život, hobby, rodina, podnikanie a pod. 

Veľmi dôležité je, aby ste si urobili písomný, príp. elektronický zoznam aj so všetkými podrobnosťami, príp. aj obrázkami cieľov. Veľa múdrych ľudí odporúča spísať si tzv. knihu snov (cieľov), kde si so všetkými podrobnosťami nalepíte aj obrázky. Táto kniha snov je vhodná najmä kvôli poslednému spomínanému bodu - venovať sa svojim cieľom. 

Môže sa stať, že si ciele raz podrobne napíšete, následne to odložíte a niekedy v budúcnosti prídete na to, že sa Vám nejaké z týchto cieľov splnili. Ale vyššiu úspešnosť splnenia budete mať, keď si svoje ciele budete pravidelne prechádzať a venovať sa jednotlivým krokom k dosiahnutiu svojich cieľov. 

Keď si po nejakom čase splníte nejaké svoje ciele, odporúčam si poznamenať splnenie cieľa, aby ste videli aj svoj pokrok a aj prípadný nesúlad predstavy so skutočnosťou. 

Pre príklad špecifikácie cieľa uvediem svoj príklad jedného z vlastných cieľov - postaviť si rodinný domček. Základný cieľ je teda postaviť si rodinný dom. Bližšia špecifikácia obsahuje projekt, pôdorysy, návrhy interiéru a využívania jednotlivých miestností. Ďalej to pokračuje dátumom - u mňa je plánované dokončenie 09-10/2015, kedy by som sa rád presťahoval aj s mojou priateľkou. Samozrejme tento dátum neznamená, že všetko bude na 100 % dokončené, ale že bude možné sťahovanie sa a už dokončovacie práce sa môžu vykonať priebežne podľa času a možností. Ale vtedy sa už môžem naplno venovať aj exteriéru a dotiahnuť cieľ pohodlného bývania do 10/2016 (ďalší z cieľov, ktorý nadväzuje na základný cieľ postaviť si rodinný domček). 

Prajem príjemné rozmýšľanie o Vašich cieľoch. V prípade, že Vás zaujala táto téma, príp. práve tento článok, môžte ma kontaktovať s otázkami, príp. mi poslať spätnú väzbu.


Príjemný deň prajem.
Ing. Peter Mošať


Som mladým podnikateľom v rôznych oblastiach (obchod, služby, dizajn) a tiež autorom tohto blogu. Prezentujem tu vlastné názory a postrehy na rôzne témy súvisiace aj s osobným rozvoja každého z nás. Verím, že to viacerým pomôže aj pri sebazdokonaľovaní. V prípade záujmu o ďalšiu debatu ma neváhajte kontaktovať.

pondelok 29. septembra 2014

Motivácia

Keďže som vytvoril tento samostatný blog venovaný osobnému rozvoju, skopíroval som tu prvý článok venovaný tejto téme z môjho pôvodného osobného blogu:


Toto slovo hrá v našom živote veľkú úlohu a pritom si to veľa ľudí ani neuvedomuje. Práve z toho dôvodu chcem tomuto slovu venovať aj tento článok.

Čo znamená toto slovo pre Vás? Ja toto slovo chápem ako dôvod niečo robiť, prípadne nerobiť. Väčšinou to pre ľudí znamená mať nejaký svoj cieľ, plán do budúcnosti a podobne. Ale samozrejme nie každý cieľ musí motivovať k činnosti.

Základom by mal byť teda nejaký cieľ. Či už to je niečo hmotné, či nehmotné (zážitkové), malo by to byť ale realizovateľné. Takže napr. jeden z mojich cieľov presťahovať sa do domu, je realizovateľný, keďže si ten domček už vlastnoručne staviam a dlho som sa na to aj pripravoval. Ale cieľ ísť (letieť) na Mesiac, príp. na Mars (ten ma viac láka :) ) je u mňa veľmi nerealistický, keďže čiastočne viem, aké podmienky sú kladené na astronautov :). Ale možno sa to v budúcnosti nejako vyrieši a budem si môcť splniť aj takúto "lahôdku". Takže každý by mal mať nejaký cieľ, lepšie je ich mať aj niekoľko. S tým je samozrejme vhodné mať k tomu vypracovaný aj nejaký aspoň približný plán, ako si daný cieľ splniť a musí to byť dostatočne významné pre nás. To je dôležité práve pre našu motiváciu niečo vykonať, aby sme si svoj cieľ mohli aj uskutočniť.

Ciele a okolnosti môžu u nás spôsobovať rôzne silné stupne motivácie:

1. existenčná - v prípade, že sa dostaneme v živote do fázy, že sa ocitneme bez trvalej práce/príjmu, tak pre prežitie dokážeme v živote urobiť čokoľvek, aby sme si príjem zabezpečili aj keď spôsobmi, ktoré by sme v iných prípadoch nevyužili - brigády, podradné práce a pod. (keďže sa snažím písať niečo serióznejšie, tak neberiem do úvahy činnosti mimo zákona a život na ulici).
2. silná pre lepšiu budúcnosť - sú to ciele, ktoré si chceme splniť, aby sme sa v budúcnosti mali výrazne lepšie a tak dokážeme v súčastnosti obetovať aj svoj voľný čas. Toto si riešime najmä ďalšou prácou, prípadne podnikaním.
3. pre svoje hobby - tu zaraďujeme ciele, ktoré máme, ale bez ktorých by sme vedeli aj žiť. Ide tu o svoje hobby ako napr. zvieratá, záhradka, zberateľstvo, cestovanie a pod. Keď máme možnosť, tak si to snažíme splniť podľa našich možností, ale keď tú možnosť práve nemáme, svet sa nám nezrúti.
4. slabá - v tejto poslednej skupine už máme iba ostatné ciele, ktoré by sme nezaradili do žiadnej z dôležitejších skupín uvedených predtým. Sú to často iba drobnosti, ktoré by sme si chceli splniť, ale často k tomu ani nedôjde, prípadne si to splníme, keď nás k tomu náhodou okolnosti nejakým spôsobom dovedú a spomenieme si, že aj toto sme si chceli niekedy splniť :).

Pre rozvoj ľudí je lepšie, keď si volíme viacero cieľov a postupne si ich plníme. Ja si stanovujem ciele od detstva a postupne si plním jeden cieľ za druhým. Mojím prvým splneným snom bolo asi dostať sa na vysokú školu v BA, kde som aj študoval. Ale keď beriem nejaký hmotnejší cieľ, tak to bolo asi moje prvé auto. Od vtedy som si splnil už kopec cieľov a ešte ich je veľa predo mnou a teším sa na postupné ich plnenie.


Príjemný deň prajem.
Ing. Peter Mošať


Som mladým podnikateľom v rôznych oblastiach (obchod, služby, dizajn) a tiež autorom tohto blogu. Prezentujem tu vlastné názory a postrehy na rôzne témy súvisiace aj s osobným rozvoja každého z nás. Verím, že to viacerým pomôže aj pri sebazdokonaľovaní. V prípade záujmu o ďalšiu debatu ma neváhajte kontaktovať.